Oranjegeel knipperlicht

oranjegeelknipperlichtEen oranjegeel knipperlicht betekent dat het verkeerslicht met dubbele voorzichtigheid voorbijgereden mag worden. Het verandert de voorrangsregeling niƩt.

Het oranjegele knipperlicht kan zijn:

  • een alleen geplaatst licht of twee lichten die beurtelings brande
  • het oranjegele licht van het driekleurig systeem wanneer het geheel van dat systeem niet in werking is
  • in speciale gevallen een licht dat in het driekleurig systeem in de plaats van het groene licht brandt

OPMERKING
Hou er rekening mee dat de voorrangsregeling behouden blijft: de borden blijven gelden. In het voorbeeld op de foto moeten de auto’s dus stoppen aan het stopbord vooraleer door te rijden. Indien er een andere weggebruiker zich op regelmatige wijze op het kruispunt bevindt, moeten ze voorrang verlenen.

Laten we samen onze wegen veiliger maken